Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng một loạt vụ việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

30/10/2019

Trong tuần thứ ba tháng 10/2019, Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết cuối cùng 04 vụ việc liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM), cụ thể như sau:

23/10/2019 - Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm phụ gia chăn nuôi Choline Chloride nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam

Ngày 22/10/2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông báo số 6/18/2019-DGTR của Tổng cục Phòng vệ Thương mại (DGTR) - thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ về việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm phụ gia chăn nuôi Choline Chloride có nguồn gốc xuất xứ hoặc xuất khẩu từ EU, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam.

21/10/2019 - Quyết định sơ bộ đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 (POR15) đối với cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo trên hệ thống nội bộ về quyết định sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 (POR15) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018 đối với sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.