Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may trong Hiệp định CTPPP

26/07/2019

Nằm trong kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may trong Hiệp định CTPPP (Dự thảo Thông tư).

19/07/2019 - Thông tin về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” của Bộ Công Thương

Thực hiện Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 07 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”, ngày 15 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương để triển khai Đề án.